Prijava za servisere

Prijava za servisere

Molimo popunite priložen formular, ako ispunjavate naše uslove, dobićete naše najbolje preporuke.Dobro vam je poznato da veliki broj kupaca rezervnih delova traži od nas preporuku.Molimo, imajte to u vidu a preporučićemo samo one servisere ili servise koji ispunjavaju naše uslove.Predpostavljamo da znate koji su to uslovi!!

Takođe molimo da popunite i polje – e-mail jer time stićete pravo na benefite koji će se objavljivati ali samo za registrovane servise/servisere!Bez e-mail adrese to ne možemo sprovesti!

Prijava servisera
1 + 9 =