Preporučeni servisi-serviseri informacija

Preporučeni servisi-serviseri informacija

Firma Elpok doo kao vodeći dobavljač rezervnih delova na teritoriji Republike Srbije i skladu sa svojim načelima i dobrom poslovnom praksom na ovaj strani objavljuje spisak servisa-servisera i daje svoje preporuke za sve one koji se nalaze na ovoj stranici.Svi servisi-serviseri su dugogodišnji saradnici sa firmom Elpok doo gde se snabdevaju rezervnim delovima i potrošnim materijalima i sigurno je iz dugogodišnje saradnje spoznala vrednosti pojedinih servisera i zato ih preporučuje ostalim korisnicima kojima trebaju baš ovakvi majstori koji su dugo godina u ovom poslu.
Naravno Elpok doo ovim činom nikog ne favorizuje niti je odgovorna za rad navedenih servisera jer Elpok nema svoju servisnu mrežu već korisnike upućuje a na osnovu mnogobrojnih vizit kartica koji mastori ostavljaju u firmi Elpok.Elpok takođe nema nikakvog uticaja po pitanju cena popravke kao i potrošnog materijala i tom smislu nema obavezu da utiču na cenovnu politiku svakog od preporučenih majstora/servisera.Redosled koji objavljujemo na našem sajtu je isključivo na osnovu prijava pristiglih sa popunjenih formulara koji su serviseri prosledili firmi Elpok.
Naravno spremni smo da primimo i pohvale i kritike od strane korisnika i po potrebi će biti obavljene na našem sajtu.
E-mail za pohvale i kritike je: preporuke@elpok.rs